Lapsepõlve iseärasused
Photography project by Julia Bogacheva
 
Lapsepõlve iseärasused

Projekti "Lapsepõlve iseärasused" mõtles välja ning pildistas fotograaf Julia Bogacheva koostöös mittetulundusühinguga "Eriline Maailm". Näituse peakangelasteks on lapsed viiest erivajadustega lastega perest. Lapsepõlv jääb alati vallatuks, päikeseliseks ning rõõmsaks elu osaks. Olenemata laste arengu iseärasustest, veedavad pered koos aega looduses, jalutavad, hullavad mänguväljakul... Projekti eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et me kõik oleme ühiskonna liikmed ning meil on sarnased vajadused.

"Ärge pöörake pilku eemale. Ärge otsige õigeid sõnu. Nad on lihtsalt lapsed – meie, sinu, kellegi teise. Lihtsad, keerulised, arusaadavad, arusaamatud. Igaüks neist on eriline, mõni ka erinev. Kõik nad oskavad rõõmustada nii siiralt, nagu teevad seda ainult lapsed. Nad on avatud, naiivsed, uudishimulikud, õnnelikud ning kurvad. Nad alles avastavad meie – täiskasvanute – maailma, mis on täis nõudmisi ja tinglikkust. Lihtsalt võtke neilt käest kinni, naeratage ja rõõmustage koos. Meenutage, kuidas te ise ei pälvinud täiskasvanute tähelepanu ja poolehoidu. Erinevatel põhjustel, millest ükski ei tundunud kuigi veenev. Olge julgemad, nagu olite seda kunagi enne, oma lapsepõlves. Siis ei kehtinud piirid ning piirangud, maailm tundus tohutu suur, ta oli rõõmus teie üle. Tal on hea meel kõikide laste üle. Eriliste ning erinevate üle".
Specialties of the Childhood

The "Specialties of the Childhood" photography project was conceived and shot by photographer Julia Bogacheva in collaboration with NGO Different World. The principal characters are children with special needs from five different families. Childhood always remains the most mischievous, sunny and happy period in a person's life. Regardless of child's special needs, families spend time together outdoors, walk, have fun on the playground… The project is meant to draw attention to the fact that we are all part of one society and have similar needs.

"Don't look away embarrased. Don't search for the right words. These are just kids. Yours, mine, somebody else's. Easy, difficult, straightforward, puzzling. Every one of them is special, and some are different. All of them are able to be so sincerely happy as only kids can. All of them are open, naïve and curious. Happy or sad. They are just exploring our world – world of adults, full of terms and conventions.

Just take them by the hand, smile with them. Remember how it felt when you hit a wall of misunderstanding and disapproval – for different reasons, none of which made much sense to you. Be bolder, as you were in your childhood. Then there were no limits, no boundaries. The world was endless and welcoming to all children. Different and special".

Особенности детства

Фотопроект "Особенности детства" задуман и снят фотографом Юлией Богачевой совместно с НКО "Особый Мир". Его главными героями стали дети с особыми потребностями из пяти семей. Детство всегда остается самой озорной, солнечной и радостной частью жизни. Независимо от особенностей развития детей, семьи проводят вместе время на природе, гуляют, дурачатся на детской площадке... Проект призван обратить внимание на то, что все мы являемся членами одного общества и потребности у нас похожие.

"Не отводите смущенно глаза. Не ищите правильные слова. Это – просто дети. Ваши, мои, чужие. Простые, сложные, понятные, непонятные. Каждый из них особенный, а кто-то особый. Все они умеют радоваться так искренне, как это делают только дети. Все они открытые, наивные, любопытные. Веселые или грустные. Они только открывают наш с вами мир – мир взрослых, в котором полно условий и условностей.
Просто возьмите их за руку, улыбнитесь вместе с ними. Вспомните, как это было с вами – натыкаться на стену взрослого непонимания и неодобрения. По разным причинам, ни одна из которых не казалась вам хоть сколько-нибудь убедительной. Будьте смелее, как были тогда, в вашем детстве. Тогда не существовало ни границ, ни ограничений. Мир был огромным, он был рад вам. Он рад всем детям. Особым и особенным".
Näituse kava

  • 28.05 - 12.06 Kristiine keskus, Tallinn
  • 13.06 - 25.06 Telliskivi loomelinnak, Tallinn
  • 26.06 - 13.07 Mustamäe linnaosa valitsus, Tallinn
  • 15.07 - 24.07 Port Artur, Pärnu
  • 25.07 - 06.08 Kvartal keskus, Tartu
  • 06.08 - 05.09 Fama keskus, Narva
  • 05.09 Kohtla-Järve
POLINA
ARTUR
ALJONA
RODION
ARTJOM
Made on
Tilda